Follow

MANTENIMENT: El 29 d'abril a les 15H (Hora Catalana).

TASCA: Farem un redimensionament de disc per tenir més espai. Actualment disposem de 60GB i ara tindrem 80GB de disc.

TEMPS: No hauria de durar gaire temps ja que únicament s'ha de reiniciar el servidor i aplicar el nou disc.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.

Nos subscribimos al Codigo de conducta convenido para contribuyentes