A vore... per a poder instalar Linux necesite una partició EFI i per a fer-la necessite un disc dur UEFI i per a poder fer el meu disc dur UEFI necessite una placa UEFI???? Pero la meua placa base té bios i no uefi....???

no se si soc jo que soc tonta pero a mi aço em supera

Follow

mon pare tenia doble arranc fa quasi 20 anys amb windows xp i jo ara no puc tindre'n perque la meua placa base es mala?? què es el que estic fent malament ☠️☠️☠️

Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.