Follow

La ONU utilitza una fotografia d'una dona cubana per fer propaganda americana a twitter, la dona en qüestió es declara en contra dels EUA i a favor de la revolució cubana i immediatament li restringeixen el compte. Francament sobren paraules.

Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.