Follow

m'agraden molt els idiomes però sempre que m'he posat a aprendre'n un ha sigut perquè podria ser "útil" així que com mai he après cap idioma africà ara estic aprenent swahili simplement perquè m'abellix i no te res que vore amb cap idioma que sàpiga

Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.