Interesante libro 📕
"¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales
de desobediencia financiera"
Autores ✍️ Silvia Federici, Veronica Gago y Luci Cavallero.

Descarga gratuita 📂 aquí:
👉 tintalimon.com.ar/public/x2aaj

Recomanem aquesta guia publicada per ODG, OMAL i @ecologistas
amb la participació d’entitats i col·lectius de la societat civil organitzada.
Una anàlisi en profunditat dels fons europeus de recuperació i resiliència (NextGenerationEU), apuntant vuit propostes dirigides al Govern de l’Estat espanyol perquè els fons NGEU puguen contribuir a una transformació veritablement eco-social i justa.

odg.cat/publicacio/guia-nextge

Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.

Nos subscribimos al Codigo de conducta convenido para contribuyentes