No sé què tal son les aplicacions XMPP per Android però per iOS son totes força cutres.
Chatsecure peta sola, Monal té una funcionalitat aleatoria, les altres no funcionen...

Follow

@spla Conversations no hi és a iOS? Es la millor que hi ha ara mateix.

· · Web · 2 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.

Nos subscribimos al Codigo de conducta convenido para contribuyentes