Hi ha molt expert que ja sap com anirà la taula de diàleg, que no s'aconseguirà res, que no es parlarà d'amnistia etc
I si callem tots plegats una mica i deixem que parlin?
#bocamolls #política

Follow

@spla jo crec que amb la taula de diàleg tornaran amb un Aeroport nou sota el braç 😂

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Xarxa Cloud

Otro nodo más de Mastodon con el objetivo de agrupar colectivos sociales.

No guardamos tus datos. No guardamos logs.

Nos subscribimos al Codigo de conducta convenido para contribuyentes