Home to 16 users
Who authored 2,574 statuses

Administered by:

Contact:

[email protected]

CATALÀ ESPAÑOL ENGLISH


Xarxa.cloud en català

Codi de Conducta

Benvinguda/t a Xarxa.cloud!. Si us plau, llegeix els Termes de Servei (incloent la nostra política de privacitat).

En aquest Node de Mastodon queda totalment prohibit comentaris de caràcter:

 • Racista
 • Homòfob
 • Transfòbia
 • Sexista
 • Capacitiu i qualsevol altre forma de discriminació
 • Assetjament
 • Troleig
 • Discursos d'odi
 • Abús (sexual) de menors i adults (Mitjans digitals inclosos)
 • Violència (De qualsevol tipus)
 • Militarisme
 • Extrema-dreta i populisme
 • Religions
 • Capitalistes
 • Amb contingut de "Teories Conspiratives" de dretes
 • Rumors falsos
 • SPAM i altres formes de publicitat

Acceptem tots els idiomes, però els idiomes principals d'aquest node son el Castellà, Català i Anglès (els idiomes principals de l'administrador). Si vols col·laborar amb un altre idioma i moderar, posat en contacte amb @[email protected]

Nodes Bloquejats

Degut al nostre codi de conducta, hem decidit bloquejar una serie de nodes:

 • Gab.com: Nazis
 • Gab.ai: Nazis
 • pawoo.net: Contingut il·legal
 • freespeechextremist.com: Discurs d'odi
 • spinster.xyz: Discurs d'odi [Transfòbia]

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo

Xarxa.cloud en castellano

Código de Conducta

Bienvenida/o a Xarxa.cloud!. Por favor, lee los Términos del Servicio (incluyendo nuestra política de privacidad):

En este Nodo de Mastodon queda totalmente prohibido comentarios que contengan:

 • Racismo
 • Homofobia
 • Transfobia
 • Sexismo
 • Capacitismo y cualquier otra forma de discriminación
 • Acoso
 • Trolleo
 • Discursos de odio
 • Abuso (sexual) de menores y adultos (medios digitales incluidos)
 • Cualquier tipo de violencia
 • Militarismo
 • Extrema-derecha y populismo
 • Religión
 • Capitalistas
 • Teorías de la conspiración de derechas
 • Rumores falsos
 • SPAM y cualquier tipo de publicidad

Aceptamos todos los idiomas, pero los idiomas principales de este nodo son el Castellano, Catalán e Inglés (los idiomas principales del administrador). Si quieres colaborar con otro idioma y moderar, ponte en contacto con @[email protected]

Nodos bloqueados

Debido a nuestro código de conducta, hemos decidido bloquear una serie de nodos:

 • Gab.com: Nazis
 • Gab.ai: Nazis
 • pawoo.net: Contenido ilegal
 • freespeechextremist.com: Discurso de Odio
 • spinster.xyz: Discurso de odio [Transfobia]

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo

Xarxa.cloud en english

Code of Conduct

Welcome to Xarxa.cloud!

Block Nodes

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo